Terapia współuzależnienia

Terapia współuzależnienia jest skierowana do osób, które mierzą się z trudnościami wynikającymi z długotrwałego uwikłania w relację z osobą uzależnioną.

Początkowe spotkania służą rozpoznaniu aktualnej sytuacji oraz największych trudności, z jakimi osoba z syndromem współuzależnienia mierzy się na co dzień. Następnym krokiem jest m.in. rozpoznanie tych zachowań, które dotychczas utrwalały zależność od partnera/partnerki (np. nadmierna opiekuńczość) oraz problemów, które powstały na podłożu wzajemnej relacji (np. chwiejność emocjonalna, poczucie bezsilności).

Pomoc z zewnątrz – na przykład w formie terapii – jest potrzebna, by móc na nowo zobaczyć i zrozumieć swoją sytuację oraz nauczyć się radzić z nią w sposób, który nie przynosi szkód.

Kolejne etapy procesu terapeutycznego obejmują pracę nad cechami osobowości i przekonaniami osoby z syndromem współuzależnienia – szczególnie tymi, które mogły przyczynić się do wejścia w relację z osobą uzależnioną. Ważnym obszarem, któremu przyglądamy się w terapii, są odtwarzane od wczesnego etapu rozwoju schematy, które nierzadko leżą u podłoża współuzależnienia.

Cały proces terapeutyczny oparty jest na bezpiecznej i stabilnej relacji terapeutycznej.

Jeśli pozostajesz w relacji z osobą uzależnioną i rozpoznajesz u siebie cechy syndromu współuzależnienia – sięgnij po pomoc.

Ze względu na złożoność problemu, rozpoczęcie terapii zawsze poprzedzone jest jednym lub kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi (z reguły takich spotkań jest kilka, od jednego do trzech). Celem konsultacji jest nawiązanie kontaktu, wspólne rozpoznanie obszaru trudności oraz ustalenie adekwatnej formy pomocy.

Przed rozpoczęciem terapii możliwe jest skorzystanie z jednorazowej bezpłatnej konsultacji. Jeśli chcesz z niej skorzystać – zaznacz to w treści maila lub w rozmowie telefonicznej.

Konsultacja nie musi zakończyć się decyzją o podjęciu terapii.

Dodatkowe informacje

Konsultacja diagnostyczna:

  • Cena: 180 zł / 38 euro
  • Czas trwania: 50 minut
  • Częstotliwość: raz w tygodniu, od jednego do kilku spotkań
  • Spotkania odbywają się przez Skype lub WhatsApp

Sesja terapeutyczna

  • Cena: 180 zł / 38 euro
  • Czas trwania: 50 minut
  • Częstotliwość: raz w tygodniu; czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie po zakończeniu wstępnych konsultacji
  • Spotkania odbywają się przez Skype lub WhatsApp