Kodeks etyczno-zawodowy terapeuty uzależnień

Kodeks Etyczno – Zawodowy Terapeuty Uzależnień to dokument, w którym zebrane są najważniejsze zasady pracy specjalisty terapii uzależnień. Wśród nich wymienić należy: – niesienie pomocy osobom dotkniętym uzależnieniem lub współuzależnieniem w powrocie do zdrowia rozumianego jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, – podejmowanie się zadań przy zapewnieniu najwyższego poziomu wykonywanej pracy, – znajomość granic własnej…