Terapia uzależnień – informacje

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych (np. od alkoholu, stymulantów) lub uzależnienie behawioralne (np. od gier hazardowych, zakupów) to problem, z którym niełatwo się zmierzyć. Pierwszym krokiem, żeby stawić mu czoła, jest przyznanie, że sytuacja wymaga zmiany. Terapia uzależnień może z kolei pomóc w tym, by zmiana ta stała się realna i trwała. Terapia uzależnień skierowana jest…

Zespół uzależnienia i nadużywanie substancji – jaka różnica?

Z poprzedniego artykułu (przeczytasz go tutaj) wiemy już, że szkodliwe używanie substancji znajduje się w obowiązującej klasyfikacji chorób ICD-10. W jaki sposób rozróżnić je od zespołu uzależnienia? Dokonując rozróżnienia między tymi dwoma pojęciami warto sięgnąć do definicji i kryteriów diagnostycznych zespołu uzależnienia. Jeśli możliwe jest wykazanie występowania trzech z wymienionych wyżej sześciu objawów będących skutkiem powtarzalnego, niemal…

Zespół uzależnienia – diagnoza

W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 obowiązującej w Polsce znajdujemy grupę zaburzeń psychicznych i zachowań spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych, wśród których wymienia się m.in. alkohol, opioidy, kanabinoidy, kokainę i tytoń. Wyszczególnione zaburzenia w tej grupie to m.in. ostre zatrucie, używanie szkodliwe i zespół abstynencyjny. Na podstawie klasyfikacji możliwe jest zatem zdiagnozowanie np. ostrego zatrucia alkoholem, szkodliwego…