Zespół uzależnienia i nadużywanie substancji – jaka różnica?

Z poprzedniego artykułu (przeczytasz go tutaj) wiemy już, że szkodliwe używanie substancji znajduje się w obowiązującej klasyfikacji chorób ICD-10. W jaki sposób rozróżnić je od zespołu uzależnienia? Dokonując rozróżnienia między tymi dwoma pojęciami warto sięgnąć do definicji i kryteriów diagnostycznych zespołu uzależnienia. Jeśli możliwe jest wykazanie występowania trzech z wymienionych wyżej sześciu objawów będących skutkiem powtarzalnego, niemal…