Terapia uzależnień – informacje

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych (np. od alkoholu, stymulantów) lub uzależnienie behawioralne (np. od gier hazardowych, zakupów) to problem, z którym niełatwo się zmierzyć. Pierwszym krokiem, żeby stawić mu czoła, jest przyznanie, że sytuacja wymaga zmiany. Terapia uzależnień może z kolei pomóc w tym, by zmiana ta stała się realna i trwała. Terapia uzależnień skierowana jest…

Kodeks etyczno-zawodowy terapeuty uzależnień

Kodeks Etyczno – Zawodowy Terapeuty Uzależnień to dokument, w którym zebrane są najważniejsze zasady pracy specjalisty terapii uzależnień. Wśród nich wymienić należy: – niesienie pomocy osobom dotkniętym uzależnieniem lub współuzależnieniem w powrocie do zdrowia rozumianego jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, – podejmowanie się zadań przy zapewnieniu najwyższego poziomu wykonywanej pracy, – znajomość granic własnej…