Zespół uzależnienia – diagnoza

W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 obowiązującej w Polsce znajdujemy grupę zaburzeń psychicznych i zachowań spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych, wśród których wymienia się m.in. alkohol, opioidy, kanabinoidy, kokainę i tytoń. Wyszczególnione zaburzenia w tej grupie to m.in. ostre zatrucie, używanie szkodliwe i zespół abstynencyjny. Na podstawie klasyfikacji możliwe jest zatem zdiagnozowanie np. ostrego zatrucia alkoholem, szkodliwego…